N59

Home

De N59 wordt de komende jaren verkeersveiliger en duurzamer gemaakt. Dat hebben Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland, de provincie Zeeland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland met elkaar afgesproken in de bestuurlijke overeenkomst N59 Energy Highway

Verbeteringen

Momenteel werken deze overheden gezamenlijk een aantal maatregelen uit die de weg verkeersveiliger en duurzamer maken en die de doorstroming verbeteren. Het gaat daarbij niet alleen om aanpassingen aan de weg zelf, maar ook om duurzaamheidsmaatregelen en Smart Mobility (slim gebruik van data op het gebied van mobiliteit via nieuwe informatie- en communicatietechnologieën).

Denk mee

Een van die maatregelen is een aanpassing aan het Hellegatsplein. De samenwerkende overheden vragen binnenkort marktpartijen (ondernemers) om voorstellen hiervoor te doen. Dat loopt via een openbare aanbesteding. Heeft u een goed idee om de doorstroming op het Hellegatsplein op een veilige manier te verbeteren dat we mee kunnen geven aan deze marktpartijen? Denk dan mee!